Moje dieťa má diabetes

Je pumpa tým správnym riešením pre moje dieťa?

Neprehliadnite Ďalšie funkcie inzulínovej pumpy

Mnohým deťom s diabetom 1. typu môže inzulínová pumpa prinášať výhody bez toho, aby o tom vedeli. Ak majú deti, prípadne ich rodičia, niektorý z nasledujúcich problémov, predstavuje inzulínová pumpa spôsob, ako dosiahnuť lepšiu kontrolu:

  • Strach z ihiel,
  • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie,
  • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
  • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
  • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt, 
  • Obavy z dlhodobých komplikácií,
  • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.

Najlepším spôsobom, ako udržať hodnoty glykémie v rozsahu cieľových hodnôt, je kontrolovať ich pomocou samostatného monitorovania (SMBG) aspoň 4-krát denne a podľa potreby upravovať liečbu. S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G môžete prepočítavať a upravovať dávky inzulínu a zlepšovať tak kontrolu nad hodnotami glykémie. Pohovorte si so svojím lekárom o liečbe inzulínovou pumpou a o tom, či je tým správnym riešením pre vaše dieťa.

Čo ma prekvapilo najviac, bola flexibilita, ktorú pumpa umožnila môjmu synovi aj celej rodine. Treba povedať, že inzulínová pumpa priniesla pokojnejšie noci nám všetkým

- ESTER, GUZMÁNOVA MATKA

DOPLNKOVÉ MOŽNOSTI PRE INZULÍNOVÚ PUMPU MINIMED® 640G

Inzulínová pumpa MiniMed 640G môže byť tiež vybavená doplnkovou integrovanou funkciou kontinuálneho monitorovania hodnôt glukózy (CGM) a softvérom na riadenie liečby CareLink®;. 

Inzulínová pumpa MiniMed 640G, ktorá obsahuje funkciu CGM, je v súčasnosti jedinou inzulínovou pumpou s funkciou SmartGuard™, ktorá môže pomôcť redukovať vplyvy hypoglykémie*. Ak hodnoty glukózy klesnú nebezpečne nízko, funkcia SmartGuard dokáže tento pokles identifikovať 30 minút vopred a automaticky zastaví dávkovanie inzulínu. Keď hodnoty glukózy opäť stúpnu na normálnu hodnotu, dávkovanie inzulínu sa automaticky obnoví. Táto funkcia môže mať oproti monitorovaniu SMBG veľkú výhodu v tom, že integrovaný systém MiniMed vás upozorní skôr, ako prekročíte stanovenú hraničnú hodnotu, a zobrazuje aktuálny vývoj hladín glukózy.

 


Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.