Moje dieťa má diabetes

Pumpa – možné riešenie

Neprehliadnite Ako môžu inzulínové pumpy pomôcť vášmu dieťaťu pri liečbe diabetu

Pri riešení problémov s kontrolou hodnôt glykémie sa môžu deti s diabetom 1. typu spoľahnúť na inzulínové pumpy. 

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku, pripevniť ho na oblečenie alebo vložiť do malej kapsičky, ktorá sa nosí okolo pása.

Inzulínová pumpa pomôže vám, vašim deťom aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. 

Pri liečbe pomocou pumpy vám namiesto každodenných injekcií stačí každé 2 až 3 dni vymeniť infúznu súpravu

Guzmán teraz robí všetko tak, ako ostatné deti: pláva, hrá futbal a svoj najobľúbenejší šport, basketbal. Inzulínová pumpa jednoducho priniesla pokojnejšie noci celej našej rodine.

- ESTER, GUZMÁNOVA MATKA

Ako inzulínová pumpa MiniMed® 640G pomáha získať kontrolu nad hodnotou glykémie?

Inzulínová pumpa MiniMed® 640G dokáže podávať malé, presne vymerané dávky inzulínu s objemom dokonca len 0,025 jednotky, a to každú hodinu počas celého dňa. Presný objem stanovuje lekár na základe konkrétnych potrieb bežných telesných funkcií dieťaťa.
Pumpa zároveň umožňuje: 

  • Používať funkciu Bolus Wizard® – táto zabudovaná funkcia umožňuje presnejšie dávkovanie tým, že zohľadní inzulín prítomný v tele, aktuálne hodnoty glykémie, príjem sacharidov a osobné nastavenia dávkovania inzulínu,
  • Nastaviť bazálny inzulín tak, aby sa vyrovnali vysoké alebo nízke hladiny spôsobené športom alebo chorobou,
  • Zrušiť nastavené dávkovanie inzulínu v prípade, že sa dieťa rozhodne nejesť alebo vypustiť niektorú vopred naplánovanú aktivitu.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.