Moje dieťa má diabetes

Pumpy pre deti

Neprehliadnite Ako môžu inzulínové pumpy pomôcť vašim deťom s diabetom

Výsledky nedávnych štúdií* ukazujú, že inzulínové pumpy môžu byť bezpečné a účinné aj pre batoľatá a malé deti, pokiaľ ich rodičia toto zariadenie naozaj chcú používať a vedia, ako na to. Inzulínová pumpa pomáha vyrovnávať pomer inzulínu a glukózy a môže tiež pomôcť predchádzať hypoglykémii. 

Mnohé klinické štúdie* potvrdzujú, že pacienti s diabetom 1. typu akéhokoľvek veku, ktorí prešli od intenzifikovaného inzulínové režimu (MDI) na inzulínovú pumpu, uvádzajú zvýšenie kvality života a sú s týmto spôsobom liečby spokojnejší.

Už v prvých hodinách zoznamovania sa s inzulínovou pumpou som si uvedomila, že nám zmení život. Bolo mi jasné, že s inzulínovou pumpou sa môjmu dieťaťu bude žiť lepšie.

- MARTINA, MATKA ANNELI

'Ako vám môže inzulínová pumpa MiniMed®640G  uľahčiť každodenný život

Inzulínová pumpa MiniMed®640G má mnohé funkcie a nastavenia ideálne pre malé deti. 

  • Funkcia Bolus Wizard® zohľadňuje množstvo skôr podaného inzulínu, ktorý sa ešte stále nachádza v tele, vďaka čomu sú výpočty bolusu presnejšie.
  • Funkcia detskej poistky, pomocou ktorej sa zablokujú tlačidlá pumpy, aby nebolo možné neúmyselne zmeniť dávky inzulínu. K dispozícii je aj diaľkový ovládač, ktorý rodičom uľahčí ovládanie.
     

Kam si moje dieťa môže uložiť inzulínovú pumpu?

Toto je jedna z prvých otázok mnohých rodičov aj detí. Pumpu je možné bez problémov pripevniť na opasok alebo vložiť do vrecka. K dispozícii sú aj rôzne kapsičky na pumpy.

Inzulínové pumpy a šport? Ako to funguje?

Často sa vyskytujú otázky ako sa dá pumpa nosiť počas športovania, pri tanci alebo na večierky. Zväčša môže pumpa zostať pripevnená bez toho, aby vás pri týchto činnostiach obmedzovala. Pumpu je tiež možné odpojiť (až na 60 minút) - počas sprchy, plávania alebo intenzívnej aktivity. Potom je potrebné pumpu znova pripojiť a v prípade, že bola odpojená viac ako hodinu, aj upraviť nastavenia dávkovania inzulínu. 
Toto by mali rodičia konzultovať s lekárom, aby úpravy nastavili vhodne pre svoje dieťa.

Bude môcť moje dieťa stále viesť normálny sociálny život?

Zabáva a hry s kamarátmi sú pre dieťa tým najlepším spôsobom na to, aby bolo zdravé a šťastné. S inzulínovou pumpou MiniMed 640G môže byť sociálny život dieťaťa flexibilný presne podľa potrieb.
 

Infúzne súpravy a automatické zavádzače inzulínovej pupmy MiniMed 640G sú vhodné pre každý vek (vrátane bábätiek), takže pumpa vašim deťom zaručí účinné dávkovanie inzulínu a možnosť žiť normálnym životom.
 

Obrázok inzulínovej pumpy Minimed 640G na tele dieťaťa

Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.