Liečba pomocou inzulínovej pumpy

Čo je liečba pomocou inzulínovej pumpy?

Nasledujúce jednoduché otázky s odpoveďami vám pomôžu pochopiť, čo je to inzulínová pumpa, ako sa používa na liečbu diabetu a ako vám pomôže udržať hladiny glukózy pod kontrolou bez toho, aby ste museli meniť svoj životný štýl.

NEPREHLIADNITE Výhody liečby pomocou inzulínovej pumpy

Čo je inzulínová pumpa a ako funguje?

Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku, vo vrecku či dokonca ho pripevniť na podprsenku. Inzulínová pumpa pomôže vám aj zdravotníckym pracovníkom lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu. 

Pumpa vám pomôže lepšie napodobniť spôsob fungovania zdravého pankreasu: prostredníctvom kontinuálneho subkutánneho infúzneho podávania inzulínu (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII) pumpa dávkuje rýchlo pôsobiaci inzulín 24 hodín denne, čím nahrádza potrebu podávania viacerých injekcií denne.

 •  Bazálna rýchlosť: Nastavenie bazálnej rýchlosti malého množstva inzulínu, ktoré sa kontinuálne do tela dodáva, napodobňuje bazálne vylučovanie inzulínu zdravým pankreasom (bez zohľadnenie jedla). 
  Naprogramovanú dávku stanoví váš lekár na základe vašich osobných potrieb. Bazálnú dávku je tiež možné prispôsobiť vašim špeciálnym denným potrebám, napríklad ju môžete pozastaviť, znížiť alebo zvýšiť na vymedzený časový úsek: injekcie s bazálnym inzulínom vám takúto možnosť neponúkajú.
 •  Bolusová dávka: Dodatočný inzulín, ktorý môžete podať podľa potreby ako kompenzáciu k jedlu, ktoré sa chystáte zjesť, alebo na upravenie vysokých hodnôt glykémie. Inzulínové pumpy majú počítadlo bolusu, pomocou ktorého môžete vypočítať potrebné množstvo inzulínu s použitím nastavení stanovených vaším lekárom na základe vašich špecifických potrieb. 


Aké sú výhody liečby pomocou inzulínovej pumpy a ako vám môže pomôcť zlepšiť kontrolu nad hodnotami glykémie?

Liečba pomocou inzulínovej pumpy ponúka v porovnaní s injekčným podávaním inzulínu viackrát denne viacero výhod, napr:1,2

 • lepšiu kontrolu hladín HbA1c
 • menej hypoglykemických udalostí
 • zmiernenie výkyvov glykémie

Vďaka tomu môžete lepšie upravovať dávky inzulínu podľa potreby, najmä pri jedle a počas noci, a dosiahnuť tak lepšiu kontrolu hodnôt glykémie.

S inzulínovou pumpou MiniMed® 640G môžete vďaka možnosti nastavenia dávok inzulínu získať aj tieto výhody:

 •  Jednoduchšie dávkovanie: výpočet potrebných dávok inzulínu je komplexný proces, pri ktorom treba zohľadniť viacero faktorov. Pumpa MiniMed 640G má zabudovanú funkciu Bolus Wizard®, ktorá umožňuje presnejšie dávkovanie tým, že pri určovaní potrebnej dávky zohľadní inzulín prítomný v tele, aktuálne hladiny glukózy, príjem uhľohydrátov a osobné nastavenia.
 • Väčšia flexibilita: inzulínová pumpa MiniMed 640G sa dá rýchlo prispôsobiť podľa toho, či sa chystáte cvičiť, ste chorý alebo si chcete dať niečo dobré a potrebujete malý bolus. Na celý proces vám stačí stlačiť tlačidlo. Pumpa dokonca ponúka možnosť nastaviť dočasnú bazálnu dávku inzulínu a proporčne ju znížiť alebo zvýšiť, napríklad počas cvičenia alebo choroby.
 • Pohodlnejšie používanie: ďalšou výhodou inzulínovej pumpy MiniMed® 640G je možnosť využitia bezdrôtového glukomera. Glukomer automaticky odosiela hodnoty glykémie do pumpy, čím umožňuje presnejšie výpočty pomocou počítadla Bolus Wizard® a diskrétne dávkovanie inzulínových bolusov.

Liečba pomocou pumpy ako systém: ako sa inzulín dostáva do tela?

Na inzulínovej pumpe (1) je priestor na umiestnenie zásobníka (2) naplneného inzulínom. Z tohto zásobníka sa inzulín podáva do tela pomocou infúznej súpravy (3). Infúzna sada sa zavádza do tela pomocou zavádzača (4) a podáva inzulín pomocou úzkej ohybnej trubičky nazývanej kanyla, ktorá býva umiestnená pod pokožkou. Kanyla je k hadičke pripojená pomocou konektora, a tým pádom môžete hadičku podľa potreby kedykoľvek jednoducho odpojiť a opäť pripojiť. Táto možnosť je užitočná napr. ak si chcete ísť zaplávať, zašportovať alebo si dať sprchu.

Zložky terapie inzulínovou pumpou

Všetky infúzne sety a zásobníky MiniMed® sú s inzulínovou pumpou spojeneé unikátnou spojkou, ktorá je omnoho bezpečnejšia ako štandardné spojenie. Najdôležitejšia časž systému dávkovania inzulínu je patentovaná* spojka MiniMed®, ktorá je jedinečná a je súčasťou každého infúzneho setu.

Inzulínová pumpa 

Malá odolná zdravotnícka pomôcka, ktorá má:

- Tlačidlá pre nastavenie dávok inzulínu,
- Obrazovku LCD, na ktorej vidíte nastavené hodnoty,
- Priestor na batériu, do ktorého sa vkladá 1 alkalická batéria typu AA,
- Priečinok so zásobníkom obsahujúcim inzulín.                                                                                                                               

Zásobník 

Plastová nádobka obsahujúca inzulín je zaistená vo vnútri inzulínovej pumpy. Dodáva sa spoločne s prepravným krytom (modrý prvok na vrchu zásobníka, ktorý sa pred vložením do pumpy odstráni), pomocou ktorého sa inzulín nadávkuje z liekovky do zásobníka. Zásobník má kapacitu až 300 jednotiek inzulínu a je potrebné ho meniť každé dva až tri dni súčasne s infúznou súpravou – ďalšie informácie nájdete nižšie.

Infúzna súprava 

Infúznu sadu tvorí tenká hadička vedúca zo zásobníka k miestu zavedenia kanyly. Kanyla sa zavádza pomocou malej ihly, ktorá sa následne odstráni. Na jej umiestnenie sa využívajú rovnaké miesta (oblasti) ako pri injekčnom dávkovaní inzulínu. Infúznu súpravu je potrebné meniť každé dva až tri dni.
Infúzne sady MiniMed® sú dostupné v širokej škále prevedení (s kanylami rôznych typov, dĺžok a sklonov), aby ste si mohli vybrať tú najvhodnejšiu pre vaše pohodlie a ochranu.

Zariadenie na zavedenie infúznej súpravy 

Infúzna súprava sa zasunie do zavádzača a stlačením tlačidla sa rýchlo a ľahko zavedie do tela.

Je inzulínová pumpa pre vás tým správnym riešením?

Mnohí ľudia s diabetom 1. typu netušia, aké výhody by im inzulínová pumpa mohla priniesť. Vo všeobecnosti by mohla pomôcť dosiahnuť lepšiu kontrolu u tých, ktorí majú niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Strach z ihiel,
 • Problémy pri zvládaní vysokej alebo nízkej glykémie,
 • Strach z hypoglykémie, najmä v noci,
 • Hladiny HbA1c, ktoré sú mimo rozsahu cieľových hodnôt,
 • Znížená schopnosť uvedomiť si hypoglykémiu,
 • Obavy z dlhodobých komplikácií,
 • Snaha o dosiahnutie väčšej flexibility.

Pohovorte si so svojím lekárom o liečbe inzulínovou pumpou a o tom, či je tým správnym riešením pre vás.

Ak chcete získať viac informácií o výhodách liečby pomocou inzulínovej pumpy,  OBRÁŤTE SA NA NÁS ONLINE.

Odkazy

 • 1  J. C. Pickup and A. J. Sutton Severe hypoglycaemia and glycemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion Diabetic Medicine 2008 :25, 765–774
 • 2 Bergenstal RM1, Tamborlane WV, Ahmann A, Buse JB, Dailey G, Davis SN, Joyce C, Perkins BA, Welsh JB, Willi SM, Wood MA; STAR 3 Study Group. Sensor-augmented pump therapy for A1C reduction (STAR 3) study: results from the 6-month continuation phase. Diabetes Care. 2011 Nov;34(11):2403-5. doi: 10.2337/dc11-1248. Epub 2011 Sep 20.
 • * Ly T.T, Nicholas J.A., Retterath A. et al. Reduction of Severe Hypoglycemia with Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension in Patients with Type 1 Diabetes [abstract]. Diabetes 2013; 62 (supplement 1): 228-OR

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.